Zostań studentem podyplomowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

/ 3 zdjęć

Zostań studentem podyplomowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - gazeta, film, zdjęcia, opinie


Zostań studentem podyplomowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Biologii Hodowli Zwierząt serdecznie zaprasza wszystkich absolwentów wyższych uczelni, pragnących rozwijać się w zakresie wiedzy hipologicznej, na studia podyplomowe "Hodowla koni i jeździectwo" oraz "Naukowe podstawy treningu koni". Na wniosek przedstawicieli Polskiego Związku Jeździeckiego i Polskiego Związku Hodowców Koni przyjmowane są też osoby z wykształceniem średnim, bez prawa otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych. Osoby te otrzymują zaświadczenie o odbytym szkoleniu wydane przez Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa, Instytutu Hodowli Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Według Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oba kierunki studiów uznane są za studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem.W chwili obecnej Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, będący jednym z 5 Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jest dynamiczną i znaną w kraju jednostką naukową i dydaktyczną. W dwóch instytutach i trzech katedrach funkcjonujących na Wydziale zatrudnionych jest 73 nauczycieli akademickich, w tym 18 profesorów tytularnych, 22 doktorów habilitowanych, 15 pracujących na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz 33 pracowników naukowo-dydaktycznych ze stopniem naukowym doktora. W kodyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod względem działalności naukowej Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaliczany jest do jednostek pierwszej kategorii. Jakość kształcenia uniwersyteckiego studentów, oprócz fachowej kadry nauczycieli akademickich gwarantuje różnorodna i ciekawa oferta dydaktyczna.


 

Studia podyplomowe „Hodowla koni i jeździectwo”

luty 2014 - styczeń 2015


Celem dwusemestralnych studiów „Hodowla Koni i Jeździectwo” jest podnoszenie kwalifikacji właścicieli koni dla prawidłowego utrzymywania tych zwierząt. W 210-godzinnym programie przedstawiane są najnowsze osiągnięcia z zakresu chowu, hodowli i użytkowania koni, profilaktyki weterynaryjnej, technologii produkcji rolniczej oraz tematy związane z ekonomiką rolnictwa, agrobiznesem, organizacją i zarządzaniem gospodarstwami posiadającymi konie. Organizowany jest też kurs sędziowski (dla posiadaczy brązowej odznaki jeździeckiej). Do prowadzenia wykładów i ćwiczeń zapraszani są pracownicy naukowi uniwersytetów oraz licencjonowani sędziowie PZJ i specjaliści z terenowej hodowli koni. Zajęcia odbywają się w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w wybranych ośrodkach hodowlanych i na zawodach jeździeckich. Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie udziału słuchaczy w zajęciach i napisaniu pracy dyplomowej. Studia kończą się dwuczęściowym egzaminem komisyjnym, którego zdanie uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych i legitymacji sędziego III klasy w jeździectwie.Studia podyplomowe „Naukowe podstawy treningu koni”

luty 2014 - styczeń 2015


Celem dwusemestralnych studiów „Naukowe podstawy treningu koni” jest podnoszenie kwalifikacji jeźdźców i instruktorów oraz właścicieli ośrodków hippicznych, dla doskonalenia treningu koni. W 210-godzinnym programie przedstawiane są zagadnienia dotyczące oceny przydatności koni do sportu, genetycznego doskonalenia koni, treningu koni, problemów weterynaryjnych i szkolenia jeźdźców, a także najnowsze osiągnięcia z zakresu technologii i ekonomiki produkcji rolniczej, oraz tematy związane z agrobiznesem i organizacją małych ośrodków jeździeckich. Wykładowcami są pracownicy naukowi uniwersytetów oraz najlepsi trenerzy w jeździectwie, także zagraniczni. Zajęcia odbywają się w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz w wybranych ośrodkach jeździeckich i na zawodach. W ramach studiów odbywa się praktyczne szkolenie jeździeckie na poziomie podstawowym (4 zjazdy), prowadzone przez najlepszych trenerów, zgodnie z wymogami obowiązującymi w krajach Unii Europejskiej. Istnieje możliwość zrobienia brązowej odznaki w jeździectwie. Zaliczenie studiów odbywa się na podstawie udziału słuchaczy w zajęciach i napisaniu pracy dyplomowej. Studia kończą się egzaminem komisyjnym, którego zdanie uprawnia do otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.
Kontakt:


Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa

Instytut Hodowli Zwierząt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ul. Kożuchowska 5a

51-631 WrocławKierownik studiów:

dr hab. inż. Ewa Jodkowska, prof. nadzw.

tel 601 696 727

ewa.jodkowska@up.wroc.pl
 

0
Oceń
(0 głosów)

 

Galopuje.pl poleca

Gorąca piątka