Studia w siodle

/ 5 zdjęć

Studia w siodle - gazeta, film, zdjęcia, opinie

Jeździectwo i hipoterapia w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu „Jeździectwo to jeden z najbardziej charakterystycznych motywów naszej narodowej kultury. Opiewane przez pisarzy i poetów, często spotykane w malarstwie i zdobnictwie - jest wciąż obecne w polskich sercach” – napisał ostatnio w okolicznościowym liście Prezydent RP Bronisław Komorowski do Prezesa Polskiego Związku Jeździeckiego, w związku z pomysłem uczczenia 25-lecia wolnej Polski cyklem prestiżowych zawodów jeździeckich. Inicjatywa ta była jak najbardziej słuszna zważywszy na szczególny związek jaki na przestrzeni dziejów łączył Polaków z końmi. Konie w Polsce były od zawsze otaczane miłością i szacunkiem. Były uważane za najwierniejszych druhów naszych przodków. Janusz Wilatowski w napisanej ponad 80 lat temu pracy pt. „Koń w życiu polskiem: rys historyczno-obyczajowy” relacje te opisał następująco:


 „Z życiem polskiem tak silnie jest związany koń, tak wielką odrywał w nim rolę w prawie każdej jego dziedzinie, że mówić o koniu polskiem, to znaczy mówić o glorii oręża polskiego, o szumach skrzydeł husarskich, o szarżach i komunikach jedynych, nieznanych gdzie indziej zupełnie na świecie, o miłości ojcowizny, gdzie ów koń właśnie od źrebaka wzrastał – o chwale i klęskach, o radości i łzach polskiego życia”. 


Wyższa Szkoła Handlu i Usług z Poznania zdając sobie doskonale sprawę z faktu jak szczególną miejsce w sercach wielu Polaków zajmuje koń i jeździectwo, określane często jako nasz sport narodowy, dla osób, które interesują się tą problematyką uruchomiła na prowadzonym w Uczelni kierunku studiów „turystyka i rekreacja” dwie nowe specjalności: „jeździectwo” i „hipoterapię”. Jest to nowatorski, unikatowy w skali kraju, program kształcenia na poziomie studiów wyższych pierwszego stopnia (licencjackich) dla miłośników koni i jeździectwa. 


  Specjalność „jeździectwo” ma na celu przekazanie szerokiej wiedzy i umiejętności w zakresie jazdy konnej. W ramach studiów przewidziane są, oprócz przedmiotów teoretycznych, zajęcia praktyczne z końmi. Absolwent uzyska przygotowanie (teoretyczne i praktyczne) do organizowania i prowadzenia zajęć z zakresu jeździectwa podstawowego, turystycznego i rekreacyjnego, z grupami o różnym stopniu zaawansowania i sprawności fizycznej (szkółki jeździeckie, wczasy w siodle, rajdy konne itp.). Studia prowadzone są na kierunku Turystyka i rekreacja, dlatego też oprócz specjalistycznej wiedzy z zakresu hipologii i jeździectwa, dzięki przedmiotom kształcenia ogólnego absolwent przygotowywany będzie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych, pełnienia funkcji instruktora jazdy konnej oraz kierowania ośrodkami jeździeckimi. 


Specjalność „hipoterapia” pozwala na nabycie kwalifikacji w zakresie prowadzenia terapii pacjentów z różnymi schorzeniami i zaburzeniami metodą hipoterapii. Przypomnieć w tym miejscu należy, że hipoterapia jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, definiowaną jako ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia. Unikalność i uniwersalność tej metody polega na jednoczesnym oddziaływaniu ruchowym, sensorycznym, psychicznym i społecznym. W ramach studiów przewidziane są zajęcia teoretyczne i praktyczne z końmi. Dzięki warsztatom i ćwiczeniom prowadzonym przez praktyków i terapeutów o wybitnych osiągnięciach nasi studenci przygotowują się do samodzielnej praktyki terapeutycznej. Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pełnienia funkcji hipoterapeuty oraz kierowania ośrodkiem hipoteraupetycznym. 


Nauka dla studentów obu specjalności trwa 6 semestrów i może być także realizowana wg indywidualnych toków kształcenia. Program studiów opracowany został przez wybitnych praktyków i teoretyków zajmujących się jeździectwem i hipoterapią. 


Nauczanie na obydwóch specjalnościach jest bardzo atrakcyjne, ponieważ poza kompleksowymi zajęciami teoretycznymi obejmuje też pełen zakres zajęć praktycznych. Studenci mają możliwość zdobycia wiedzy w szeroko pojętym temacie użytkowania, utrzymania, hodowli i pielęgnacji koni. Wiedza przekazywana jest na zajęciach, których program dobrany jest w sposób bardzo spójny i kompleksowy. Podstawowym atutem jest to, że są one prowadzone przez osoby posiadające wysokie kompetencje i kwalifikacje, mające od wielu lat styczność z końmi, a nierzadko też są osobami uznawanymi za autorytet w tej dziedzinie. Fakt ten sprawia, że zajęcia stają się jeszcze ciekawsze. 


Należy również zaznaczyć, że w czasie trwania studiów w Wyższej Szkole Handlu i Usług przewidziane są praktyki zawodowe (obowiązkowe, jak i nadprogramowe), które mają na celu nauczenie jazdy konnej oraz pielęgnacji konia w stopniu podstawowym (minimum na poziomie brązowej odznaki jeździeckiej PZJ). W tej kwestii uczelnia przykłada wielką wagę do wyboru renomowanych placówek krajowych oraz zagranicznych, zajmujących się hodowlą, sportem, turystyką czy hipoterapią. 


 Studenci obydwu specjalności chcący dodatkowo jeszcze rozwijać swoje umiejętności jeździeckie mogą trenować w prężnie działającej sekcji jeździeckiej Klubu Uczelnianego AZS Wyższej Szkoły Handlu i Usług, którą prowadzą doskonali trenerzy. Sekcja ta ma na swoim koncie już liczne sukcesy sportowe. Jednym z nich było zdobycie w tym roku przez studentę WSHiU Natalię Paprocką tytułu akademickiej mistrzyni Wielkopolski w skokach przez przeszkody. 


 A jak wygląda perspektywą pracy po studiach w WSHiU? Jak szacują naukowcy zajmujący się problematyką hodowli koni, średnio trzy konie dają jedno miejsce pracy. Są to nie tylko zawody związane z hodowlą, ale też producenci sprzętu jeździeckiego, lekarze weterynarii, instruktorzy jazdy konnej, terapeuci, producenci pasz, a także wydawcy czasopism. W Poznaniu i Wielkopolsce działa co raz więcej ośrodków oferujących jazdę konną i zajęcia z hipoterapii. To tam m. in. absolwenci nowych specjalności w WSHiU będą mogli znaleźć pracę. Im bardziej rośnie zamożność społeczeństwa, tym więcej pieniędzy jest ono w stanie wydać na konie. Funkcjonowanie tej prawidłowość widać zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej. I choć do zamożności tamtych państw jeszcze nam trochę brakuje to jednak w Polsce, z roku na rok, ludzie co raz bardziej zaczynają doceniać jeździectwo jako zdrowy sposób spędzania czasu wolnego. Ośrodki jeździeckie za granicą bardzo chętnie też zatrudniają pracowników z Polski, oferując im wysokie wynagrodzenie. Jeśli zaś chodzi o hipoterapie to jest ona aktualnie bardzo dynamicznie rozwijającą się na świecie, jak i w naszym kraju dziedziną rehabilitacji ruchowej. Z badań rynku pracy wynika, że specjaliści w tej branży są obecnie bardzo poszukiwani nie tylko w Polsce, ale i w pozostałych krajach Unii Europejskiej. Tak więc jeździectwo i hipoterapia to zawody z przyszłością! Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu to jedyna w Polsce uczelnia niepubliczna założona przez organizację przedsiębiorców (istniejącą od 1904 r.) Uczelnia działa od 1997 r. Kształci studentów na 3 kierunkach licencjackich (turystyka i rekreacja, bezpieczeństwo narodowe, zarządzanie) i jednym magisterskim (bezpieczeństwo narodowe). W ramach kierunków studiów oferuje szereg bardzo atrakcyjnych specjalności kształcenia. Kadrę dydaktyczną stanowią doskonali wykładowcy oraz wybitni praktycy życia gospodarczego. Oferta i poziom studiów odpowiada aktualnym wymaganiom rynku pracy. Dlatego też absolwenci Uczelni są doskonale przygotowani do sprostania wymogom szybko zmieniającej się gospodarki. Bez problemu więc po studiach znajdują pracę i są cenieni przez pracodawców. Potwierdzają to publikowane co roku raporty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.


/Tekst sponsorowany przez Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu /


 

5
Oceń
(2 głosów)

 

Galopuje.pl poleca

 

Studia w siodle - opinie i komentarze

skomentuj ten artykuł