Pensjonat czy przydomowa stajnia?


Pensjonat czy przydomowa stajnia? - do stajni, do stadniny, zdjęcia, opinie

Gdzie trzymać konia, w pensjonacie czy w przydomowej stajni. Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy musi wybrać rozwiązanie dostosowane do swoich możliwości i potrzeb, po dokładnej analizie tematu. Koń w pensjonacie, na korzyść tego rozwiązania przemawia to że koń w dobrym pensjonacie jest pod fachową opieką. Nie jesteśmy przywiązani do konia, w razie choroby, wyjazdu, braku czasu nie musimy zastanawiać się co zrobić z koniem. Mamy do dyspozycji trenera, krytą ujeżdżalnię, pomoc w razie problemów, koń ma towarzystwo innych koni. Wadą tego rozwiązania jest cena, za dobry pensjonat słono się płaci.Koń trzymany w przydomowej stajni. Z tego rozwiązania mogą skorzystać ludzie mający pojęcie o opiece nad koniem (nie zalecane dla początkujących) i mających odpowiednie warunki do jego utrzymania. Ma ono następujące wady. Potrzebujemy odpowiednich pomieszczeń na stajnie, magazyny na przechowywanie paszy. Potrzebna jest też ogrodzona łąka lub wybieg o minimalnej powierzchni 0,5 hektara (optymalna powierzchnia na jednego konia wynosi jeden hektar). Koń musi mieć towarzystwo innych koni nawet może być to kucyk Samotny koń może zapadać na różne narowy typu tkanie, łykanie. Musimy zająć się koniem bez względu na to czy jesteśmy zdrowi lub chorzy czy jest trzaskający mróz, morderczy upał, jesienna plucha, tak samo w święta. Niezależnie od tego wszystkiego koń musi być nakarmiony, napojony, wyczyszczony, jednym słowem zadbany.Następna uciążliwość to komplikacja z wiązana z wyjazdem z domu na dłuży czas typu urlop, wczasy, o ile na jeden dzień lub dwa możemy poprosić zaprzyjaźnionego sąsiada żeby miał oko na nasze konie, to na okres tygodnia lub dłuższy znaleźć zaufaną osobę która by nas mogła zastąpić jest prawie niemożliwe.Teraz parę słów o zaletach utrzymania konia w przydomowej stajni. Mamy konia cały czas pod rękom. Podczas wspólnie spędzonego czasu poświęconego na zabawę, pracę, pielęgnację, rodzą się bardzo silne więzi w zespole koń-człowiek. Przybywa nam pracy, ale spadają koszty utrzymania konia w porównaniu z pensjonatem, tak mniej więcej o połowę, płacimy tylko za paszę i usługi weterynaryjne, kowalskie .Przykładowe, średnie, roczne zapotrzebowanie na paszę konia o wadzę 500 kg.

1400 kg pasz treściwych

2300 kg siana

1200 kg marchwi, w czasie wypasu na łąkach nie podajemy

1500 kg słomy na ściółkę i na zakładkę , na ściółkę żytnia, na zakładkę owsiana

20 kg dodatku mineralno-witaminowego

W okresie od marca do października wypas na łąkach.Przykładowe średnie wartości mogą się różnić od wartości rzeczywistych ponieważ nie uwzględniają stanów fizjologicznych konia, ciąża, laktacja, obciążenia pracą i innych ważnych parametrów potrzebnych do dokładnego wyliczenia dawki pokarmowej.


 

3.6
Oceń
(5 głosów)

 

Galopuje.pl poleca