Brązowa odznaka jeździecka – pytania wymogi przebieg egzaminu – radzi Dariusz Orzoł


Brązowa odznaka jeździecka – pytania wymogi przebieg egzaminu – radzi Dariusz Orzoł - galopuje.pl

Rozpoczynamy cykl odpowiedzi w ramach szkółki jeździeckiej galopuje.pl na pytania dotyczące szeroko rozumianych przepisów jeździeckich i tych zagadnień, które nieodłącznie wiążą się z zasadami określonymi przez PZJ. Na początek odpowiedź na pytanie dotyczące zdobycia brązowej odznaki jeździeckiej. Co jest oceniane w trakcie egzaminu i jakie umiejętności trzeba przed nim opanować?


Brązowa Odznaka Jeździecka, to pierwszy stopień edukacji jeździeckiej, który jest wymagany dla osób chcących startować w zawodach jeździeckich pod egidą PZJ. Pamiętajcie, że oprócz powożenia, woltyżerki, rajdów i reiningu, dla pozostałych dyscyplin jeździeckich obowiązuje wspólna odznaka i wymogi. Do egzaminu można przygotowywać się w każdym ośrodku, w którym są konie i macie do nich dostęp.


Podręcznikami zalecanymi do przygotowania kandydatów do zdawania egzaminów na odznaki, opartymi na „Zasadach jazdy konnej", są:
 Akademia jeździecka - Wacław Pruchniewicz, wyd. Akademia Jeździecka
 Poradnik młodego jeźdźca - Isabelle von Neumann-Cosel, wyd. Galaktyka


Co jest oceniane w trakcie egzaminu, czyli co należy opanować przed nim?:
W czasie egzaminu egzaminatorzy porównują umiejętności jazdy konnej z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej, opisanymi w podręcznikach jak wyżej. Oceny egzaminatorów są ostateczne.
 ocena umiejętności ujeżdżeniowych - ocenia się, czy poprzez prawidłowy dosiad jeźdźca i poprawne użycie pomocy, praca z koniem jest prowadzona zgodnie ze skalą szkoleniową.
 ocena umiejętności w skokach - oceniany będzie prawidłowy dosiad skokowy, pokonywanie cavaletti i skoki przez kolejne przeszkody. Ocenie podlega również zachowanie jeźdźca pomiędzy przeszkodami, a także styl skoku. Wzorowy dosiad skokowy i oddziaływanie jeźdźca są najważniejszymi kryteriami oceny.
 ocena wiadomości teoretycznych – Pytania na egzaminie teoretycznym – po jednym z każdego rozdziału - mogą być zadawane tylko z opublikowanego na stronie internetowej PZJ zestawu pytań i odpowiedzi, dostosowanego do poziomu danej odznaki.
Jak wygląda egzamin:

Egzamin składa się z dwóch części:
a) część praktyczna:
- prawidłowe podejście do konia;
- prawidłowe odczytanie i interpretacja reakcji konia;
- prowadzenie w ręku i wiązanie;
- siodłanie i kiełznanie, podstawowe dopasowanie rzędu;
- pokazanie na czworoboku (wg załączonego programu) podstawowych trzech chodów konia w prawidłowym dosiadzie ujeżdżeniowym i z prawidłowym użyciem pomocy. Obowiązują ogólne zasady z przepisów dyscypliny ujeżdżenia.
- pozytywne zaliczenie części ujeżdżeniowej jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do części skokowej, podczas której należy pokonać 4 pojedyncze przeszkody o wysokości 70 cm, w tym jedna przeszkoda to cavaletti ułożone z trzech drągów z kopertą pokonywana z kłusa (wysokość przeszkód dla kuców – zależna od kategorii kuca, maksymalnie 60 cm); Drugie nieposłuszeństwo konia, upadek jeźdźca lub konia - eliminują z egzaminu.
- pokazanie galopu w półsiadzie na odcinku jednego okrążenia placu lub ujeżdżalni zakończonego zatrzymaniem (przez kłus) przed określoną linią. Przekroczenie linii powoduje automatycznie eliminację.

b) część teoretyczna – tematy:
- zachowanie konia;
- prawidłowe zachowanie się przy koniu i podstawy pielęgnacji;
- podstawy żywienia i technika żywienia;
- podstawy zdrowia konia;
- podstawy eksterieru, maści i odmiany;
- podstawy teorii jazdy konnej;
- dosiad i jego rodzaje;
- rodzaje pomocy;
podstawowe figury na ujeżdżalni;
- zasady zachowania na ujeżdżalni;
- sprzęt jeździecki i strój do jazdy

Podczas zdawania egzaminu praktycznego jeźdźcy mogą występować w dowolnym, schludnym, treningowym stroju jeździeckim. Jazda w przepisowym nakryciu głowy (kasku) jest obowiązkowa.
Minimalny wiek egzaminowanego – 8 lat.

brązowa odznaka jeździecka pytania - Listę szczegółowych pytań wraz z odpowiedzią znajdziecie np. na stronie internetowej PZJ pod adresem: Brązowa odznaka
Pozostałe szczegóły i pełny regulamin znajdziecie tu:
PZJ

Zapraszam do zadawania kolejnych pytań związanych z przepisami jeździeckimi.
Zapraszam na mój blog: dariuszo.galopuje.pl


 

4.6
Oceń
(5 głosów)

 

Galopuje.pl poleca

Gorąca piątka